Browsing Tag

Moon Moving Away From The Earth

ಭೂಮಿಯಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಹೋದ ಚಂದ್ರ, ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಚಂದ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನು…