Browsing Tag

Pakistan Government

Wikipedia: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

Wikipedia Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (Website) ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ…