Browsing Tag

Pig kidney to human

Pig kidney to human: ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ಸು

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: (Pig kidney to human) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಮೇರಿಕನ್…