Welcome To Kannada News Today
Browsing Tag

polling percentage

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮತದಾನ ಎಷ್ಟು?

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 94 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಮೂರು ಹಂತದ ಮತದಾನದ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ…