Browsing Tag

PPF Schema

PPF Scheme: ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು!

PPF Scheme: ನೀವು PPF ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ (Savings Schemes) ಮಾಡಬಹುದು. 2.36 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ…