Browsing Tag

Proper insurance of electric vehicle

Electric Car Bike Insurance; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಮೆ ಮುಖ್ಯ

Electric Car Bike Insurance : ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (Electric Vehicles) ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೋಟಾರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು (Vehicle…