Browsing Tag

Redmi A2 and A2+

Redmi A2 and A2+ Launched: Xiaomi ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು…

Redmi A2 and A2+ Launched: Xiaomi ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು Redmi A2 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು Redmi A2+ ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು…