Browsing Tag

Reprint Pan Card

ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ₹50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀ-ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

Pan Card Reprint : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ (Bank Account) ತೆರೆಯಲು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ಯಾನ್ (Pan Card) ಸಹ…