Browsing Tag

School Timings

ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ (private and Government schools) 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಂದು ನಿನ್ನಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ (School…