Browsing Tag

sleeps on classroom

ಕುಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿ !

ರಾಯಪುರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪುರುಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕುಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ... ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪಾಠ ಮಾಡದೆ ತರಗತಿಯ…