Browsing Tag

too many bank accounts

Bank Accounts: ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ?

Bank Accounts: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಬ್ಯಾಂಕ್…