Browsing Tag

Total Collections of KGF Chapter 2

KGF2 Records: ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಾಧಿಸಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ

collections & records achieved by KGF2: KGF Chapter 2 ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2…