Browsing Tag

two gays got married

Viral News, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಜೋಡಿಗಳು

Viral News, ಸಲಿಂಗಕಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ದೊಡ್ಡವರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು…