Browsing Tag

WhatsApp group big feature

WhatsApp Group ಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

WhatsApp group New feature: ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಾಟ್ಸಾಪ್  ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ, ನೀವು ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಬಹುದು, ಅಡ್ಮಿನ್ ಗೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ…