ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಸೋತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಘವ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಂಚನಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು “ಲಕ್ಷ್ಮಿ” ಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿನೆಮಾ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆದರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

( Kannada News Today ) : ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ‘ಸಾಮಾನ್ಯ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಘವ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಂಚನಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು “ಲಕ್ಷ್ಮಿ” ಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿನ ಸಿನೆಮಾ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆದರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಡಿಸ್ನಿ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಬ್, ನವೆಂಬರ್ ೯ ರಂದು ಡಿಸ್ನಿ + ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ 2011 ರ ತಮಿಳು ಮೂಲವಾದ ಕಾಂಚನಾ ಸಿನಿಮಾದ ಅವತರಣಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಈ “ಲಕ್ಷ್ಮಿ”

Scroll Down To More News Today