ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ (Facebok) ಹೆಸರು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರುಬ್ರಾಂಡ್

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ (Facebook) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರುಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ದಿ ವರ್ಜ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ (Facebook) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ (facebook Re-name). ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರುಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ದಿ ವರ್ಜ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಕಂಪನಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸುದ್ದಿಯು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಹೆಸರು ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಊಹಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವರ್ಜ್ ಲೇಖನವು ಅವರದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.