ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವು

ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಾಜಧಾನಿ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.  ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವು

(Kannada News) : ರೋಮ್ (ಇಟಲಿ): ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಾಜಧಾನಿ ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.

ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೂ ಜನರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

Web Title : Hundreds of birds were killed by fireworks

English Summary : Hundreds of birds have been killed in a fireworks during the New Year celebrations in the Italian capital, Rome. Hundreds of birds have died and appeared on the streets, according to animal rights groups.

Scroll Down To More News Today