Pan-Aadhaar: ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Pan Card - Aadhaar Card: ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ (ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Pan Card – Aadhaar Card: ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ (Savings Schemes) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ (ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಜಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಎರಡನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

PAN and Aadhaar are mandatory for savings schemes

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಲೇಟಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Credit Card: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ತಡವಾದರೆ, ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

ಈ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ ಇಡುವವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೀಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.10,000 ಮೀರಿದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

PAN and Aadhaar are mandatory for savings schemes