ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ! ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದಿಯಾ?

PNB Bank Fixed Deposit : ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ್ವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Bengaluru, Karnataka, India
Edited By: Satish Raj Goravigere

PNB Bank Fixed Deposit : ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Punjab National Bank) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ್ವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (Fixed Deposit) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 50 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ರೂ.2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

Punjab National bank gives high interest to fixed deposit

ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ನವೆಂಬರ್ 1, 2023 ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು (FD Interest Rates) ನೋಡೋಣ..

ಎಲ್‌ಐಸಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆ! ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಡೆಯಿರಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ

7 ದಿನಗಳಿಂದ 14 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 4.00 ಪ್ರತಿಶತ.

15 ದಿನಗಳಿಂದ 29 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ; ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 4.00 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

30 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ; 4.00 ರಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

46 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 4.50 ಪ್ರತಿಶತ; 5.00 ರಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

91 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 4.50 ಪ್ರತಿಶತ; 5.00 ರಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

180 ದಿನಗಳಿಂದ 270 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 6 ಪ್ರತಿಶತ; 6.50 ರಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

271 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ 6.25 ಪ್ರತಿಶತ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.75

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ FD ಗೆ 6.75 ಪ್ರತಿಶತ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 7.25

Fixed Deposit1 ವರ್ಷದಿಂದ 443 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.80 ಪ್ರತಿಶತ ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 7.30

444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.25 ಪ್ರತಿಶತ ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.75 ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

445 ರಿಂದ 665 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.80 ಪ್ರತಿಶತ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ.7.30.

666 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.05 ಪ್ರತಿಶತ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ.7.55.

667 ದಿನಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.80 ಪ್ರತಿಶತ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ.7.30

2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.00 ಪ್ರತಿಶತ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.50

3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.50 ಪ್ರತಿಶತ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 7.00 ಶೇ

5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು 6.50 ಪ್ರತಿಶತ; ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ.7.30

444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.75 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.05 ಬಡ್ಡಿ ದರ . ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ

ಪರಿಷ್ಕೃತ FD ದರಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

PNB ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 411.27 ಕೋಟಿ ರೂ. 1,756 ಕೋಟಿ, 327 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರೂ. 8,271 ಕೋಟಿ ರೂ. 9,922 ಕೋಟಿ, ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

Punjab National bank gives high interest to fixed deposit