ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ

ಈ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಈ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಜ್ಯೋತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬಹುದಾದ ಈ ದೀಪದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ದೀಪವು ದುಃಖವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸರಳವಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಅದೇ ದೀಪವನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಖಂಡಿತಾ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ಹೇಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ - Kannada News

ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜವ್ವದ ದೀಪದ ಪರಿಹಾರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುವು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಈ ಜವ್ವಾಡು ವಾಸಕ್ಕೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆ ಜವ್ವಾಡು ಬೆರೆಸಿ ದಿನವೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪರಿಮಳವು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಜವ್ವದ ಹಾಕಿ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನೇ ಭಗವಂತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೀಪದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ. ದೀಪವು ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವತೆ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೀಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಾನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ದೀಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವಿದೆ. ದೇವರು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಲಾಗದವರು, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಹಳೆ ಜವ್ವವನ್ನು ಕಾಲಿಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ತುಪ್ಪ, ಹೊಸ ಜವ್ವದಿಂದ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ

ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರವು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದಾದ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠಂ ಪಂ, ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು 8971498358 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

If you light this lamp in your home, you will get positive energy and peace

Follow us On

FaceBook Google News

If you light this lamp in your home, you will get positive energy and peace

Read More News Today