Browsing Category

Kannada Corner

Kannada Corner Provides Viral News, Trending Topics, Special Stories including viral photos & videos in Special Articles @ Kannada Corner

ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಿದೆ ರೋಚಕ ಕೆಥೆ

ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕಿದೆ ರೋಚಕ ಕೆಥೆ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ನರ್ :  ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ , ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿರಿ , ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು…

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಹುಷಾರ್

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಹುಷಾರ್ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ನರ್ : ಹೌದು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಹಿಡಿಸದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ , ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ , ಹಾಗೂ…

ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಂತಹ ಗಂಡಸರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ

ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಂತಹ ಗಂಡಸರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ನರ್ : ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ,…

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಪಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ದೇಶವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ…

ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ, ಬೆರಗಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯ ಕೂದಲಿನ ವಿಷಯಗಳು

ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ, ಬೆರಗಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯ ಕೂದಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ನರ್ : ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ,ತಮಗೆ ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ , ಆದರೆ…