ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕಂಪ.. 4.6 ತೀವ್ರತೆ

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.56ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ 4.6 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳು ಚಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದು 22ನೇ ಬಾರಿ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.42ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಭೂಕಂಪಗಳು 3.8 ರಿಂದ 5.0 ರ ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

Earthquake again in Andaman Islands

ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕಂಪ.. 4.6 ತೀವ್ರತೆ - Kannada News

Earthquake of Magnitude:4.6, Occurred on 06-07-2022, 05:56:18 IST, Lat: 10.67 & Long: 94.18, Depth: 10 Km ,Location: Andaman Sea,

 

Follow us On

FaceBook Google News