ಅಂಧರಿಗಾಗಿ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಧರಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Online News Today Team

ಕಾನ್ಪುರ: ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಧರಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ನಡೆಯುವ ದೂರ.. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕಂಪನದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ವಾಚ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಧರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಈ ವಾಚ್ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು.

Iit Kanpur Smart Watch For The Blind

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ : Web Stories

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube