Wikipedia: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಕೋರಿದೆ

Wikipedia Donations: ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಂದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Online News Today Team

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ (Wikipedia Donations): ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸೇವೆ – Free Wikipedia Service

ಉಚಿತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸೇವೆ - Free Wikipedia Service

ಇದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, ಸ್ಥಳಗಳು, ಪ್ರದೇಶ, ದೇಶ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಂತಹ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ಈ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

Wikipedia Message – ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಂದೇಶ

Wikipedia Message - ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸಂದೇಶ

ಬುಧವಾರದಿಂದ ನೀವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಈ ಸಂದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಂದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಓದುಗರಲ್ಲಿ 98% ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ….. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟದಲ್ಲಿ ‘ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯ ಓದುಗರೇ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ.

Wikipedia Issued A Special Message For Its Readers Said Donate Now To Make Our Future

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube