ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು !

ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ 29 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಎಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಪಕ್ಕದ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ… ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಎಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು !

two kidneys on the same side