ಇದು ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಸೇರಬೇಡಿ.. ಯುಜಿಸಿ ಸೂಚನೆ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ಎಐಐಪಿಎಚ್‌ಎಸ್) ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಯುಜಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Online News Today Team

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ಎಐಐಪಿಎಚ್‌ಎಸ್) ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಯುಜಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸೇರದಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೇ 27, 2022 ರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ .. AIIPHS .. ಯುಜಿಸಿ ಕಾಯಿದೆ, 1956 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಆಯೋಗವು AIIPHS ಅನ್ನು UGC 1956 ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಜಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 (ಎಫ್), ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ಎಐಐಪಿಎಚ್‌ಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ನೀಡಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಲಾದ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಯುಜಿಸಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ “ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Ugc Issues Warning For Aiiphs State Government University

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube