ಲೋನ್ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಸಾಲ ಯಾರು ತೀರಿಸಬೇಕು? ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸಾಲಗಾರನು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಲ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ (Loan Borrower) ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಆ ಸಾಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಹೊರಬೇಕು? ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರು ಮರು-ಪಾವತಿ (Loan Re Payment) ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು.

ಸಾಲಗಾರನು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು (Law) ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಬನ್ನಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು (Life Insurance Policy) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವಿಮಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲದಾತರು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಷರತ್ತಾಗಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಲೋನ್ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಸಾಲ ಯಾರು ತೀರಿಸಬೇಕು? ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? - Kannada News

ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೋನ್ ನೀಡುವ ಆಪ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ! ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲಗಾರರನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು (Property) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಬೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉಳಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು (Loan) ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಸಹ-ಸಹಿದಾರ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಸಾಲಗಾರ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಲಗಾರನ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಹ-ಸಹಿದಾರನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

Loan Rulesಕೆಲವು ಸಾಲಗಳು ಸಾಲಗಾರನ ಮರಣದ (borrower dies) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಗಾರ ಸತ್ತರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಧನದ ನಂತರ ಆ ಸಾಲಗಳು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹೊಣೆ ಯಾರ ಮೇಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆ! ಸೀಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ

ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಾಲಗಾರನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳೇನು, ಯಾವ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆ! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ

If the borrower dies, who will repay the loan

Follow us On

FaceBook Google News

If the borrower dies, who will repay the loan