ಈ LIC ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.12,400 ಪಡೆಯಬಹುದು! ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

LIC Policy : ನಿವೃತ್ತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ (LIC Policy) ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾಲಿಸಿ (LIC Saral Pension Policy) ಕೂಡ ಇದೆ.

LIC Policy : ಎಲ್ಐಸಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನಿವೃತ್ತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ (LIC Policy) ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾಲಿಸಿ (LIC Saral Pension Policy) ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಏನಿದು ಸ್ಕೀಮ್?

ಈ LIC ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.12,400 ಪಡೆಯಬಹುದು! ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ - Kannada News

ಸರಳ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು 40 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಯೋಜನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣದ ವರ್ಷಾಶನ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (Policy Premium) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾಮಿನಿ ಕೂಡ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

LIC Policyಪಾಲಿಸಿಯು ಏಕ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಜೀವನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕ ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯು ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣದ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಂಟಿ ಜೀವನ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆಯೇ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಮರಣದ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅವರು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.. ನಂತರ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರೂ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಣವನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಸಾವಿರ ಉಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ! SBI ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ. 1000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಮೂರು ತಿಂಗಳು, ಆರು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 30 ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ರೂ. 12,400 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಒಂದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.. 15 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 19 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲೋನ್! ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್

LIC Saral Pension Policy Plan Premium, Benefits and Other Details

Follow us On

FaceBook Google News

LIC Saral Pension Policy Plan Premium, Benefits and Other Details