ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಯೋಜನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ! ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

SBI Wecare Fixed Deposit : ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) 'ವಿ ಕೇರ್ ಠೇವಣಿ' ಯೋಜನೆಯು ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

SBI Wecare Fixed Deposit : ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ‘ವಿ ಕೇರ್ ಠೇವಣಿ’ ಯೋಜನೆಯು ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ವಿಕೇರ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳ (ಎಫ್‌ಡಿ) ಮೇಲೆ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (Fixed Deposit) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಯೋಜನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆ! ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ - Kannada News

ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಡೆಯಲು ಎಟಿಎಂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ

‘ವೀಕೇರ್ ಠೇವಣಿ’ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

SBI ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳ (FD) ಮೇಲೆ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು (Interest Rates) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Sbi wecare Fixed Deposit scheme benefitsಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ 0.50% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ‘ವೀಕೇರ್ ಠೇವಣಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫ್‌ಡಿಗಳು 1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರಂಭಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆ

ಅವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ (%) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಡ್ಡಿ ದರ(%)

7 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳು 3.00 3.50

46 ರಿಂದ 179 ದಿನಗಳು 4.50 5.00

180 ರಿಂದ 210 ದಿನಗಳು 5.25 5.75

211 ರಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 5.75 6.25

1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.80 7.30

2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 7.00 7.50

3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 6.50 7.00

5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳು 6.50 7.50 (ವಿಕೇರ್ ಠೇವಣಿ)

400 ದಿನಗಳು (ಅಮೃತ ಕಲಶ ಯೋಜನೆ) 7.10% 7.60%

State Bank Of India Wecare Fixed Deposit Scheme Last Date

Follow us On

FaceBook Google News

State Bank Of India Wecare Fixed Deposit Scheme Last Date