ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಎಳೆಯೋದು ಏಕೆ? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Bank Cheque : ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Bengaluru, Karnataka, India
Edited By: Satish Raj Goravigere

Bank Cheque : ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು (Bank Transaction) ಮಾಡುವ ಜನರು ಚೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣದ ಭೌತಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಈ ಚೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

What Is The Use Of Crossed Cheque, and Do you know what that means

ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಚೆಕ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಹೆಸರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು (Bank Details) ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು (Bank Transfer) ನೀಡುವ ಚೆಕ್‌ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸತ್ತವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಿಯಮ

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೆಕ್‌ಗಳು ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಮಾನ್ಯವೇ? ಅಂತಹ ಗೀಚಿದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ

ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1881 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 123 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವವರು ಚೆಕ್‌ನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಎಂದು ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್‌ಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಚೆಕ್‌ನ ಮಾಲೀಕರು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಚೆಕ್‌ನ ಹಿಂದೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ, ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ, ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

Chequeನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ರಕಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್.. ಮೊದಲನೆಯದು ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್! ಜೂನ್ ನಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್.. ಚೆಕ್‌ನ ಡ್ರಾಯರ್ ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿದಾರರು ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚೆಕ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್.. ಚೆಕ್‌ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ (ಎ/ಸಿ ಪೇಯಿ) ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಚೆಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾವತಿಸುವ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನಗದು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ! ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

What Is The Use Of Crossed Cheque, and Do you know what that means