ಯಾಮಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ-ಹುಷಾರ್

Don't Cut Hair These days । Kannada Corner

ಯಾಮಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ-ಹುಷಾರ್

ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ನರ್ : ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯು ಕೆಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಶನಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.

ಆಚಾರಗಳನ್ನು , ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ,ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ , ಅದರ ಉದ್ದೆಶಗಳೇನು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯದೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾಮಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ-ಹುಷಾರ್ - Kannada News

ಕಾರಣ ಅವರೆಂದೂ ಆ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದರು , ಅವರವರ ಮೂಗಿನ ನೇರ ಮಾತಾಡಿದರು, ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ.

ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು.

ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರವನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟದ ದಿನಗಳಂದು ಮಾಡಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಜ್ಞೆ.

ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಹಿರಿಯರು , ನಾವು , ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಾರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳೇ  ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ .

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ , ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ,   ಈ ಕಿರಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ,  ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

Don't Cut Hair These days
Don’t Cut Hair These days

ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ , ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಲವಿಲ್ಲದೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಚರ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ ಎನ್ನಲು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು 

  1. ಮಂಗಳವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯದಿನ , ಈ ದಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ , ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ , ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿನ ,ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು  ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
  2. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ , ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರುಪದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನಗಳಂದು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದು ಆಚರಣೆ.
  3. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು  ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ . ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಈ ತರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  4. ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಕಪ್ಪು . ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೂದಲನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರದಂದು ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
  5. ದುರಾದೃಷ್ಟ : ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವುದು, ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.
    1. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದೇ ತರ್ಕವು ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸದೆ ಇರುವ  ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನಗಳಂದು  ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾದಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಲುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆಗಳು  , ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲಾಗದು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅಲ್ಲದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಾರದು.

ಆದರೆ ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ , ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದರಾಯಿತು , ನಾವು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ.//

Follow us On

FaceBook Google News

Read More News Today