Sunday ರಜೆ ಏಕೆ ? ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿರಿ

why Sunday is a public holiday: ಭಾನುವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ, ಏಕೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಭಾನುವಾರವನ್ನು ರಜಾದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿ.

Online News Today Team

why Sunday is a public holiday: ಭಾನುವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ, ಏಕೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಭಾನುವಾರವನ್ನು ರಜಾದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಭಾರತೀಯ ವೈದಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಜೀವನದ ಮುನ್ನುಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಜೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗಳು ರಜಾದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದಿನ, ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರೀಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

Sunday ರಜೆ ಏಕೆ ? ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ದಿನಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ರಜೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಮೇಘಾಜಿ ಲೋಖಂಡೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಂದೆ ವಾರದ ರಜೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಲೋಖಂಡೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು.

ನಂತರ, ಜೂನ್ 10, 1890 ರಂದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾನುವಾರವನ್ನು ರಜಾದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಏಕೆ ? ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿರಿ

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube