ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ 6 ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು!

Bank Loan : ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ (Personal Loan) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು

Bank Loan : ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ (Personal Loan) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ (Banks) ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗದ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರವಿದೆ (interest Rates) ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ EMI ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್!

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ 6 ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು! - Kannada News

HDFC Bank ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ (Personal Loan) ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 10.5 ರ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 24 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 4,999 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ICICI Bank ಪ್ರಕಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 10.65 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 16 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವು 2.5 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 10.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 3 ರಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ? ಈ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ

Bank Loanಇಂಡಸ್ ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 10.25 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ದರ 26 ಪ್ರತಿಶತ. ಸಾಲದ ಅವಧಿಯು 72 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವು 3 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರ! ಗೋಲ್ಡ್ ಖರೀದಿಗೆ ಇದುವೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ (Personal Loan) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 11.3 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಡ್ಡಿದರವು ಶೇಕಡಾ 13.8 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

Personal Loanಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 11.9 ರ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 12.4 ರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 16.75 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಇಟ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ತೆರಿಗೆ! ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್, ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್, ಐಟಿಆರ್‌ನಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

6 big banks that give loans at low interest

Follow us On

FaceBook Google News

6 big banks that give loans at low interest