ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ

Fixed Deposit : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (Bank of Baroda) ಈಗ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (Fixed Deposit) ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.40% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ FD ದರಗಳು 7.90% ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

Fixed Deposit : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (Bank of Baroda) ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ (Bank FD) ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ (BPS) ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ದರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ದರಗಳು ರೂ.2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (Bank of Baroda) ಈಗ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (Fixed Deposit) ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.40% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ FD ದರಗಳು 7.90% ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

Kannada News

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 5 ಅದ್ಭುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು; ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ

ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ (ರೂ. 2 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ನಡುವಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ) ಬೃಹತ್ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು 1% (100 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳು) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ತಿರಂಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು 399 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 7.80% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸ ದರಗಳು

Fixed Depositಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 14 ದಿನಗಳ FD ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ. 15-45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 3.5 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 4 ಪ್ರತಿಶತ; ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು 46-180 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ 5% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5.50%.

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು 181-210 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ 5.5 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6 ಪ್ರತಿಶತ, 211-270 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 6 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.50 ಪ್ರತಿಶತ, 271 ದಿನಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 6.25 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.75 ಪ್ರತಿಶತ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಗ ಕೇವಲ ₹450 ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.6.75, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.25, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 400 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.6.75, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.25, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.25, 400 ದಿನಗಳಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.6.75, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.25, ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.7.25 , ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.75, ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಶೇ.6.5 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.15. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 6.5 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.50 ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈಗ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ FD ಗಳ ಮೇಲೆ 7.90% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನೇಗಿ ಹೇಳಿದರು.

Bank Of Baroda Increases Fixed Deposit Interest Rates

Follow us On

FaceBook Google News