ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೇಕಡಾ 8.25 ಬಡ್ಡಿ! ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

Fixed Deposit : ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ (Bank) ಒಂದಾದ ಇಂಡಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ (Fixed Deposit) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.

Fixed Deposit : ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಲಾಭವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ (Bank) ಒಂದಾದ ಇಂಡಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ (Fixed Deposit) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ರೂ. 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮೇ 27, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Kannada News

ಜೂನ್ 14ರ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಮಾನ್ಯ!

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ಇಂಡಸ್ ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 7.99 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಳು ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.99 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 15 ತಿಂಗಳಿಂದ 16 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪಕ್ವವಾಗುವ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 30 ತಿಂಗಳಿಂದ 31 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪಕ್ವವಾಗುವ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 7 ದಿನಗಳಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

31 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 3.75% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

46 ದಿನಗಳಿಂದ 120 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 4.75% ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ 121 ದಿನಗಳಿಂದ 180 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ FD ಗಳ ಮೇಲೆ 5% ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ 35 ಲಕ್ಷ!

Fixed Deposit181 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಕ್ವವಾಗುವ FD ಗಳು 5.85 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

211 ದಿನಗಳಿಂದ 269 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 6.10 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

270 ದಿನಗಳಿಂದ 354 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುವ ಠೇವಣಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 6.34 ರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.

355 ದಿನಗಳಿಂದ 364 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಗಳಲ್ಲಿ 6.50% ಬಡ್ಡಿ ದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

12 ತಿಂಗಳಿಂದ 15 ತಿಂಗಳ ನಡುವಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.75 ಆಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 61 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.25 ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

61 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 7% ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 7.25% ಬಡ್ಡಿ ದರ.

ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 0.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೂ. 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಏಳು ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಶೇಕಡಾ 4 ರಿಂದ 8.25 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಏಳರಿಂದ 14 ದಿನಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಿದ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 4% ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 12 ತಿಂಗಳಿಂದ 16 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ FD ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು 8.25 ಶೇಕಡಾ.

IndusInd Bank Revised Interest Rates On Fixed Deposit

Follow us On

FaceBook Google News