ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ

Fixed Deposit : ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Yes Bank) ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು (ಬಿಪಿಎಸ್) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Fixed Deposit : ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Yes Bank) ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು (ಬಿಪಿಎಸ್) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು 18 ತಿಂಗಳ FD ಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 7.75% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ FD ಗಳಲ್ಲಿ 0.50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕನಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ FD ಮೇಲೆ 3.75% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಸಾಲ ಯಾರು ತೀರಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ - Kannada News

18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 21, 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ FD ಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ದಂಡವನ್ನು (1% ವರೆಗೆ) ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

Yes Bank has revised interest rates on Fixed Deposit

ಆಸ್ತಿ, ಜಮೀನು ಪತ್ರ ಅಡವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿ

Yes Bank has increased interest rates on fixed deposits of up to Rs 2 crore by 25 basis points (bps) for a specified period. While the bank will now offer a minimum interest rate of 3.25% to regular depositors, it will offer a maximum interest rate of 7.75% on 18-month FDs.

Follow us On

FaceBook Google News

Yes Bank has revised interest rates on Fixed Deposit