ಮಾಂಸಾಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಿರಿ !

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ

Online News Today Team

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. 40 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 4 ಲಕ್ಷದ 72 ಸಾವಿರ ಜನರು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಿಎಂಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮೀನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ? ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದವರಲ್ಲಿ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೇವಲ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವು 20% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು 31% ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು 2% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವವರಲ್ಲಿ 10% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 14% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube