Karnataka Govt Update on Annabhagya Yojana Money Deposit