ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು! ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ

Fixed Deposit : ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.60% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, SBI FD 7.50% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು PNB 7.75% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Fixed Deposit : ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ FD ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಠೇವಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳಾಗಲಿ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಅವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ 7.60% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, SBI FD 7.50% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು PNB 7.75% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB), ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (Fixed Deposit) ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ನಡುವಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು! ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ - Kannada News

ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ – Fixed Deposit

SBI FD ದರ (ರೂ. 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ)

7 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3.00 ಪ್ರತಿಶತ; 3.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

46 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 4.50 ಪ್ರತಿಶತ; 5.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

180 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 5.25 ಪ್ರತಿಶತ; 5.75 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

211 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 5.75 ಪ್ರತಿಶತ; 6.25 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.80 ಪ್ರತಿಶತ; 7.30 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.00 ಪ್ರತಿಶತ; 7.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.50 ಪ್ರತಿಶತ; 7.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.50 ಪ್ರತಿಶತ; 7.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

ಧಿಡೀರ್ ತಗ್ಗಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

Fixed Depositಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ದರಗಳು (ರೂ. 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ)

7 ದಿನಗಳಿಂದ 14 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ; 4.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

15 ದಿನಗಳಿಂದ 29 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ; 4.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

30 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ; 4.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

46 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 4.50 ಪ್ರತಿಶತ; 5.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

91 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 4.50 ಪ್ರತಿಶತ; 5.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

180 ದಿನಗಳಿಂದ 270 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 5.50 ಪ್ರತಿಶತ; 6.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

271 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 5.80 ಪ್ರತಿಶತ; 6.30 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

1 ವರ್ಷ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.80 ಪ್ರತಿಶತ; 7.30 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

1 ವರ್ಷದಿಂದ 443 ದಿನಗಳವರೆಗೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.80 ಪ್ರತಿಶತ; 7.30 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

444 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.25 ಪ್ರತಿಶತ; 7.75 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

445 ದಿನಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.80 ಪ್ರತಿಶತ; 7.30 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.00 ಪ್ರತಿಶತ; 7.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.50 ಪ್ರತಿಶತ; 7.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.50 ಪ್ರತಿಶತ; 7.30 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.

ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು (2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ)

7 ದಿನಗಳಿಂದ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3.00 ಪ್ರತಿಶತ; 3.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

15 ದಿನಗಳಿಂದ 29 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3.00 ಪ್ರತಿಶತ; 3.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

30 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 3.50 ಪ್ರತಿಶತ; 4.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

46 ದಿನಗಳಿಂದ 60 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 4.25 ಪ್ರತಿಶತ; 4.75 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

61 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 4.50 ಪ್ರತಿಶತ; 5.00 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

91 ದಿನಗಳಿಂದ 120 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 4.75 ಪ್ರತಿಶತ; 5.25 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

121 ದಿನಗಳಿಂದ 150 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 4.75 ಪ್ರತಿಶತ; 5.25 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

151 ದಿನಗಳಿಂದ 184 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 4.75 ಪ್ರತಿಶತ; 5.25 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

185 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 5.75 ಪ್ರತಿಶತ; 6.25 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

211 ದಿನಗಳಿಂದ 270 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 5.75 ಪ್ರತಿಶತ; 6.25 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

271 ದಿನಗಳಿಂದ 289 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.00 ಪ್ರತಿಶತ; 6.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

290 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.00 ಪ್ರತಿಶತ; 6.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

1 ವರ್ಷದಿಂದ 389 ದಿನಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.70 ಪ್ರತಿಶತ; 7.20 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

390 ದಿನಗಳಿಂದ 15 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.70 ಪ್ರತಿಶತ; 7.20 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

15 ತಿಂಗಳಿಂದ 18 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.10 ಪ್ರತಿಶತ; 7.60 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

18 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.10 ಪ್ರತಿಶತ; 7.60 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

2 ವರ್ಷಗಳು 1 ದಿನದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.00 ಪ್ರತಿಶತ; 7.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

3 ವರ್ಷಗಳು 1 ದಿನದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 7.00 ಪ್ರತಿಶತ; 7.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ

5 ವರ್ಷಗಳು 1 ದಿನದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 6.90 ಪ್ರತಿಶತ; 7.50 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.

If you can make a fixed deposit, do it only in these banks, Higher interest, higher security

English Summary :

Follow us On

FaceBook Google News

If you can make a fixed deposit, do it only in these banks, Higher interest, higher security